Клуб "Млад журналист" в СОУ "Никола Войводов" - Враца

Вече четири месеца в СОУ "Никола Войводов" - Враца ученици от 5-ите и 6-ите класове членуват в клуб "Млад журналист". Вчера бе проведена и първата им среща с журналисти от града, пред които бе представена дейността им до момента. Младите журналисти вече имат публикации на есета в първият брой на вестник "Ботевски искри", провели са рецитал на стихове на Ботев. Учителката по български език Снежана Беличовска и ръководителят на клуба Надя Белева ще дават насоки на бъдещите журналисти.